Kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą pogrzebów od 1991 roku.

Organizacja Pogrzebów Urnowych

Proces spopielania zwłok zmarłych (kremacja) ma długą tradycję w historii ludzkości. Z każdym rokiem zyskuje on coraz więcej zwolenników. Ta forma pochówku odbywa się przy zachowaniu norm etycznych.

Po dokonaniu spopielania zmarłego umieszczane są w urnie.

Organizacją kremacji zajmujemy się od wielu lat. Pochówek spopielonego ciała oraz obrzędy z tym związane, nie różnią się od tradycyjnego pochówku osoby zmarłej w trumnie.

Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielanie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi : „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że „dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”.

Na Państwa życzenie oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych z organizacją kremacji oraz pochówku.