Kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą pogrzebów od 1991 roku.

Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznanym na pokrycie kosztów pogrzebu. W obecnej chwili wynosi on 4.000 zł.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy iż nieodpłatnie zajmujemy się załatwieniem wszelkich formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego kierujemy do ZUS-u natychmiastowo, a całą różnicę wynikającą z kosztów pogrzebu i wysokości zasiłku zwracamy Państwu osobiście.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przysługuje w razie śmierci:

  • Osoby ubezpieczonej,
  • Osoby mającej ustalone prawo do renty bądź emerytury,
  • Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • Osoby, która do dnia śmierci pracowała i miała odprowadzane składki emerytalno-rentowe,
  • Członka rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty,
  • Osoby prowadzącej działalność gospodarczą.