Kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą pogrzebów od 1991 roku.

Zgon w Szpitalu

  • W chwili powiadomienia o śmierci przez szpital prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzgodnienia procedury odbioru zwłok. Należy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu (32) 267-80-70 lub (32) 267 41 47
  • W najbliższym dniu roboczym należy udać się na oddział celem odbioru karty statystycznej zgonu.
  • Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej i kartą statystyczną zgonu po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
  • Z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zajmującej się pochówkiem, legitymacją emeryta/rencisty należy udać się do naszego zakładu w celu ustalenia szczegółów organizacji pogrzebu.